ALPHAsanat
خطا در دستگاه CNC

خطا در دستگاه CNC

تا به حال شده است که هنگام کار با دستگاه CNC، متوجه شوید که دستگاه در محاسبات خود اشتباه کند؟ می دانید در این مواقع چه اتفاقی می افتد؟ در این ویدیو که توسط تیم آلفا صنعت تهیه گردیده، خطاهایی که توسط دستگاه CNC رخ داده را مشاهده می کنید.

دستگاه فرز CNC

دستگاه فرز CNC

در این ویدیو که توسط تیم آلفا صنعت تهیه گردیده، نحوه شکل دهی یک قطعه توسط دستگاه فرز CNC را مشاهده می کنید. در بخش پایانی ویدیو ملاحظه خواهید کرد که چطور این دستگاه، فوم را برش می دهد.