ALPHAsanat
کارت بازرگانی

تعیین سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی

دولت مصوبه ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص تعیین و اعمال محدودیت در سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی را ابلاغ کرد. ابلاغ مصوبه برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی در جلسه هیات وزیران در ۸ مردادماه سال ۹۹، پیشنهاد اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات […]