ALPHAsanat
عدم ثبات ارزی

عدم ثبات ارزی؛ مشکل تولید کنندگان

چالش اصلی که در حال حاضر تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند به تامین ارز مورد نیاز برای تولید بازمی‌گردد، نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد و قابل ذکر است به افزایش بی‌برنامه نرخ ارز بازمی‌گردد که برای بنگاه‌های تولیدی چالش‌برانگیز شده است. مشکلی که می‌توان از آن به عدم ثبات در بازار ارز اشاره […]