ALPHAsanat
محمد شریعتمداری

آغاز پذیره‌نویسی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام صندوق ثروت بازنشستگی کشوری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز پذیره‌نویسی صندوق ثروت بازنشستگی کشوری با نماد مدیر از ۱۲ مرداد خبر داد. سهام صندوق ثروت بازنشستگی کشوری  محمد شریعتمداری در صفحه شخصی خود نوشت: خبر خوش، از امروز با عرضه سهام صندوق مدیریت ثروت در فرابورس در بزرگترین پذیره نویسی اولیه ETF صد هزار نفر از بازنشستگان کشوری […]