ALPHAsanat
واردات مواد اولیه

بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز موافقت کرد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود. حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز […]