ALPHAsanat
ناحیه صنعتی بیجین ری

ناحیه صنعتی بیجین ری

ناحیه صنعتی (شهرک صنعتی) بیجین ری با مساحت ۳۰ کیلومتر و ۴۱ قرارداد منعقده باعث اشتغال حدود ۲۰۰ نفر گردیده است. این ناحیه صنعتی دارای ۶۰ واحد تولیدی صنعتی میباشد که عمده کاربری آن مواد غذایی می باشد. ناحیه صنعتی بیجین ری فاقد تصفیه خانه، شبکه فاضلاب و فضای سبز است. آدرس ناحیه صنعتی بیجین […]