ALPHAsanat
ناحیه صنعتی آیینه ورزان

ناحیه صنعتی آیینه ورزان

ناحیه صنعتی آیینه ورزان با مساحت ۲۸.۸ هکتار و ۶۷ واحد صنعتی در شهرستان دماوند واقع شده و باعث اشتغالزایی تقریبا ۵۰۰ نفر گردیده است. این ناحیه صنعتی توسط جهاد کشاورزی شهرستان دماوند احداث و خدماتی نظیر جدول گذاری، خیابان بندی، روشنایی معابر، انتقال برق، لوله کشی آب، حفر چاه و فضای سبز را به […]