ALPHAsanat
معافیت حقوق گمرکی

تسهیل و شفاف سازی صدور معافیت حقوق گمرکی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

در راستای تحقق شعار سال جهش تولید در کشور مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید با توافق وزارت صمت و گمرک تسهیل و شفاف سازی شد. سرپرست معاونت امور صنایع امروز طی نشست مشترک با مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی و […]