ALPHAsanat
ESG

چرا معیارهای محیط‌ زیست، اجتماعی و حاکمیت شرکتی جایگزین مسئولیت اجتماعی سازمانی شده‌اند؟

مسئولیت اجتماعی سازمانی یا همان CSR در ایران واژه آشنایی است، اما در اروپا دیگر کمتر از CSR صحبتی در میان است. در اقتصاد اروپا این روزها ـ حتی در میانه بحران پاندمی کرونا ـ ESG ورد زبان است. کلیدواژه توسعه پایدار و کسب‌ و کار مسئولیت‌ پذیر که مخفف زیست‌ محیطی، اجتماعی و حاکمیت […]