ALPHAsanat
محمد مسیحی

دردسر تغییر کد پستی برخی مودیان مالیاتی

معاون درامدهای مالیاتی با اشاره به تغییر کد پستی برخی مودیان مالیاتی اعلام کرد امکان ویرایش اطلاعات این دسته از مودیان فراهم خواهد شد. تغییر کد پستی برخی مودیان مالیاتی محمد مسیحی در نامه‌ای پیرامون مودیان مالیاتی که کد پستی آن‌ها از سوی اداره پست تغییر کرده است، آورده است: ‌ به قرار اطلاع واصله؛ […]