ALPHAsanat
ماسک سه لایه

حداکثر قیمت مصوب برای انواع ماسک سه لایه

مدیرکل نظارت بر تجهیزات پزشکی سازمان حمایت، حداکثر قیمت مصوب برای انواع ماسک سه لایه را اعلام کرد. قیمت ماسک سه لایه اسماعیل مهدی پور درباره قیمت‌های جدید ماسک، اظهار داشت: حداکثر نرخ مصرف‌کننده انواع ماسک سه لایه کارگاهی در مراکز عرضه تعیین شده از جمله واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه‌های سوپرمارکت‌ها و مترو، معادل ۱۵۰۰۰ ریال […]