ALPHAsanat
برق رایگان

چگونگی بهره‌مندی ۳۰ میلیون مشترک از برق رایگان

معاون وزیر نیرو، نحوه‌ی بهره‌مندی ۳۰ میلیون مشترک از برق رایگان در قالب طرح برق امید را تشریح کرد. بهره‌مندی از برق رایگان قاسم تقی زاده خامسی در صفحه شخصی خود، نوشت: برق امید مورد سوال بسیاری از دوستان است و اینکه چگونه قبض حدود ۳۰ میلیون نفر در کشور صفر خواهد شد. تعداد مشترکان […]