ALPHAsanat

فرزکاری

فرزکاری یک فرآیند برش قطعات است که در آن برخلاف تراشکاری قطعه ثابت است و یا اینکه حرکت خطی دارد. ابزار برش چند لبه (تیغه چند لبه فرز) با دوران از قطعه براده برداری میکند. در این فرآیند هر کدام از لبه های تیغه فرز پس از مدتی براده برداری از قطعه جای خود را […]