ALPHAsanat
عیسی منصوری

پرداخت ۱۲ هزار و ۷۴۲ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به کسب و کارها

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت ۱۲ هزار و ۷۴۲ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به کسب و کارها خبر داد. پرداخت تسهیلات به کسب و کارها عیسی منصوری  در خصوص پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، اظهار داشت: تاکنون از کل ۲۸۵ هزار پرونده ارسال شده به […]

عیسی منصوری

پرداخت ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده

معاون اشتغال وزیر تعاون از پرداخت ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده خبر داد. تسهیلات مشاغل آسیب‌دیده از کرونا عیسی منصوری با  اعلام پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا در هفته‌های اخیر آغاز شده و تاکنون ۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است، اظهار داشت: پس از شیوع کرونا در […]