ALPHAsanat
بازار فولاد

بروز نشانه های مثبت در بازار فولاد

عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه با دخالت‌های دولت طی دوماه اخیر بازار فولاد با التهابات زیادی روبرو بوده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه فولاد یکی از محصولات استراتژیک کشورمان به حساب می‌آید، دولت بر بازار این محصول کنترل و نظارت می کند، […]