ALPHAsanat
صنایع غذایی

صنایع غذایی

صنایع غذایی، مجموعه ای از صنایع متنوع و گوناگون است که به تامین نیازهای غذایی جامعه جهانی می پردازد. تنها عده ای از افراد که جزء دهقانان معیشتی و شکارچیان گردآورنده هستند و تمام مایحتاج خود را از فعالیت روزانه بدست می آورند، مصرف کنندگان این صنعت بزرگ نیستند. صنایع غذایی شامل کسب و کارهای […]