ALPHAsanat

شهرک صنعتی پایتخت (علی آباد)

شهرک صنعتی پایتخت (علی آباد) با وسعت ۶۶۹ هکتار با شماره مصوبه ۹۴۲/ت۱۱۹ه جهت کاهش آلاینده های استان تهران به عنوان اولین شهرک صنعتی تهران با ۴۵ کیلومتر فاصله از این شهر در سال ۱۳۶۹ به بهره برداری رسید. در این شهرک صنعتی ۲۱۵.۱۴ هکتار و ۹۲۹ قرارداد منعقده واگذار گردیده و ۵۴۰ واحد صنعتی […]