ALPHAsanat
نقشه شهرک صنعتی نصیرآباد

شهرک صنعتی نصیرآباد

شهرک صنعتی نصیرآباد با مساحت ۲۶۰ هکتار با شماره مصوبه ۹۴۲/ت۱۱۹ه در سال ۱۳۶۹ مورد بهره برداری قرار گرفت. این شهرک صنعتی با تعداد ۵۱۵ قرارداد منعقده و بهره برداری ۳۴۷ واحد صنعتی برای حدود ۷۰۰۰ نفر اشتغال آفرینی کرده است. صنایع مجاز مستقر در این شهرک صنعتی شامل صنایع فلزی و ماشین سازی، برق […]