ALPHAsanat

شهرک صنعتی شمس آباد

شهرک صنعتی شمس آباد با وسعت ۳۰۰۶ هکتار لقب بزرگترین شهرک صنعتی ایران و خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. این شهرک صنعتی در سال ۱۳۷۲ در فاصله ۵ کیلومتری فرودگاه بین المللی امام خمینی به بهره برداری رسید. هم اکنون کلیه زمین های صنعتی این شهرک با ۳۲۰۰ قرارداد واگذار شده و تقریبا […]