ALPHAsanat

شهرک صنعتی خاوران

وسعت شهرک صنعتی خاوران حدود ۳۶۰ هکتار با شماره مصوبه ۲۸۴۹۷​ ت ۳۳۱۴ و در پنج حوزه مرتبط با صنعت ساختمان فعال میباشد ساختمان سازان و صنایع چوبی کشور میتوانند از مزیت های نسبی این مجتمع برای تهیاه مواد اولیه و کاهش هزینه های خود از این محل استفاده کنند. در شهرک صنفی صنعتی خدماتی […]