ALPHAsanat
سید داوود موسوی

تامین نشدن نهاده مصوب؛ چالش تولید کنندگان مرغ

معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی سازمان حمایت از گله‌مندی تولیدکنندگان مرغ برای تامین نشدن نهاده با قیمت مصوب خبر داد. چالش تولیدکنندگان مرغ سید داوود موسوی در رسانه ملی بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، اظهار کرد: مرغ‌از اقلام کالا‌های گروه اول محسوب می‌شود و هر گونه تغییر قیمتی در آن، فرآیند خاصی دارد. بر […]