ALPHAsanat

سوراخ کاری

سوراخ کاری یک فرآیند برش است که در آن از مته برای ایجاد حفره در سطوح مواد سخت استفاده می شود. مته در حالت دوار (چند صد تا چند هزار دور بر دقیقه) با فشار روی قطعه حفره ای ایجاد میکند. فشار مته روی قطعه باعث میشود تا هنگام سوراخکاری براده هایی از سطح قطعه […]