ALPHAsanat
حسن شجاعی

ضرورت برطرف کردن آسیب‌های موجود در زمینه آزادسازی سهام عدالت

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بر ضرورت برطرف کردن آسیب‌های موجود در زمینه آزادسازی سهام عدالت تاکید کرد. مشکلات متعدد دارندگان سهام عدالت حسن شجاعی، با بیان اینکه از اردیبهشت سال ۹۹ مراحل مربوط به آزادسازی سهام عدالت در شرایطی در حال انجام است که دارندگان این سهام با مشکلات متعددی در زمینه فروش سهام […]