ALPHAsanat
عیسی منصوری

پرداخت ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده

معاون اشتغال وزیر تعاون از پرداخت ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده خبر داد. تسهیلات مشاغل آسیب‌دیده از کرونا عیسی منصوری با  اعلام پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا در هفته‌های اخیر آغاز شده و تاکنون ۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است، اظهار داشت: پس از شیوع کرونا در […]