ALPHAsanat

تراشکاری

تراشکاری یکی از فرآیندهای ماشین کاری است که در آن ماشین تراشکاری یک قطعه کاری که با سرعت در حال دَوَران است را با ابزار برش (یک مته غیر دوّار) برش می دهد. تراشکاری یکی از فرآیندهای ماشین کاری است که در آن ماشین تراشکاری یک قطعه کاری که با سرعت در حال دَوَران است […]