ALPHAsanat
تیغه برش چرم

ساخت تیغه برش چرم

در این ویدیو که توسط تیم آلفا صنعت تهیه گردیده می توانید فرآیند ساخت تیغه برش چرم را مشاهده نمایید. در این فرآیند، از آهنگری، تراشکاری، سنگ زنی، پرداختکاری و … استفاده می گردد.

تراشکاری

تراشکاری یکی از فرآیندهای ماشین کاری است که در آن ماشین تراشکاری یک قطعه کاری که با سرعت در حال دَوَران است را با ابزار برش (یک مته غیر دوّار) برش می دهد. تراشکاری یکی از فرآیندهای ماشین کاری است که در آن ماشین تراشکاری یک قطعه کاری که با سرعت در حال دَوَران است […]