ALPHAsanat
تاب‌ آوری صنعت در برابر تغییرات ارزی

رقابت‌ پذیری و تاب‌ آوری صنعت در برابر تغییرات ارزی

نوسانات ارزی و تنزل ارزش پول ملی در همه کشورهای درحال توسعه، موجب مخاطراتی در صنایع تولیدی برای رقابت‌ پذیری شده است. اگرچه واقعی‌ سازی نرخ ارز از دید اقتصاد کلان ممکن است تراز تجاری مثبت را با افزایش صادرات به ارمغان بیاورد و مثال‌هایی مانند کاهش ارزش پول چین در برابر دلار آمریکا یا […]