ALPHAsanat
حاتم شاکرمی

اعتبار دفترچه‌های بیمه درمانی تا پایان مرداد تمدید شد

معاون وزیر کار از موافقت متولیان ذی ربط برای تمدید اعتبار دفترچه های بیمه درمانی تا پایان مرداد ماه خبر داد. تمدید دفترچه‌های بیمه درمان کارگران حاتم شاکرمی در  رسانه ملی پیرامون تمدید دفترچه‌های بیمه درمان کارگران، اظهار داشت: پیشتر به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، اعتبار دفترچه‌های […]

بیمه بیکاری

بیکاران چند ماه حق بیمه بیکاری می‌گیرند؟ + جدول

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد.  بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده به کار باشد. بر اساس این قانون بیمه شدگانی که به […]