ALPHAsanat
سعید زرندی

اصلاح قوانین مالیاتی راهکاری برای ورود شرکت‌های بیشتر به بورس

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، اصلاح قوانین مالیاتی را راهکاری برای ورود شرکت‌های بیشتر به بورس دانست. سعید زرندی با اشاره به اقدامات سال گذشته برای ترغیب شرکت‌ها به بازار سرمایه، اظهار داشت: در این راستا برخی موانع و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی برای حضور در بازار سرمایه وجود دارد. یکی از دغدغه‌های […]