ALPHAsanat
ابراهیم درستی

۷۰۰ هزار واحد صنفی در معرض خطر جدی کرونا هستند

نماینده وزارت صنعت، در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با اشاره به تاثیر کرونا بر فعالیت صنوف گفت: حدود ۷۰۰ هزار واحد صنفی در معرض خطر جدی هستند. تاثیر کرونا بر اصناف مختلف ابراهیم درستی در خصوص تاثیر کرونا بر واحدهای صنفی، اظهار داشت: درست است که خط مقدم […]