ALPHAsanat
ALPHAsanat
برق رایگان

چگونگی بهره‌مندی ۳۰ میلیون مشترک از برق رایگان

برق رایگان

معاون وزیر نیرو، نحوه‌ی بهره‌مندی ۳۰ میلیون مشترک از برق رایگان در قالب طرح برق امید را تشریح کرد.

بهره‌مندی از برق رایگان

قاسم تقی زاده خامسی در صفحه شخصی خود، نوشت: برق امید مورد سوال بسیاری از دوستان است و اینکه چگونه قبض حدود ۳۰ میلیون نفر در کشور صفر خواهد شد.

تعداد مشترکان برق خانگی در ایران ۲۹ میلیون و پانصد هزار نفر است که هشت میلیون و پانصد هزار کم مصرف، ۱۶.۶ میلیون خوش مصرف و ۴.۵ میلیون پرمصرف هستند.

الگوی مصرف در ماه های گرم ۱۰۰، در ماه‌های عادی ۸۰ و برای مناطق گرمسیری ایران از ۱۵۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه متغیر است.

۸.۵ میلیون مشترک کم مصرف حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش می دهند و قبض خود را از دو ماه دیگر صفر دریافت می‌کنند، این پاداش به همه اقشار جامعه تعلق می‌گیرد و ارتباطی به محل زندگی و طبقات اجتماعی ندارد و ملاک تنها مصرف کمتر است.

قبض مشترکان خوش مصرف تغییری نخواهد کرد؛ مگر اینکه به گروه کم مصرف‌ها بپیوندند و مانند آنها پاداش بگیرند.

هشدار به پر مصرف‌ها

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در پایان یادداشت خود، آورده است: گروه پرمصرف‌ها ۸ ماه فرصت دارند تا با کاهش مصرف در گروه خوش مصرف‌ها قرار گیرند و به طور قطع قبض آنها کاهش قابل توجه خواهد یافت و گرنه ۱۰ درصد جریمه خواهند شد.

دولت ها اگر تصمیم های خود را صیقل دهند و به مطالبه های ملت‌ها نزدیک کنند با همکاری مردم روبرو خواهند شد و همدلی ملی که نتیجه آن متوجه استفاده بهینه از سرمایه های کشور است.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

پاسخی بگذارید