ALPHAsanat
ALPHAsanat
دستمزد کارگران

پرونده دستمزد ۹۹ کارگران با ۴۶.۵ درصد رشد بسته شد

دستمزد کارگران

پرونده دستمزد ۹۹ کارگران که از اسفند سال ۹۹ باز بود، سرانجام پس از افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران بسته شد.

دستمزد کارگران

چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد سال ۹۹ از اوایل اسفندماه سال ۹۸ شروع شد و در گام نخست، در اواخر فروردین ماه به ۲۱ درصد افزایش منجر شد.

این افزایش همواره مورد اعتراض نمایندگان جامعه کارگری بود، بر این اساس وزیر تعاون اعلام کرد که حق مسکن به عنوان یکی از ردیف‌های حقوقی کارگران در جلسه شورای عالی کار بازنگری می‌شود.

۱۷ خردادماه جلسه شورای عالی کار با دستور افزایش حق مسکن کارگری که پیش از آن یکصد هزارتومان (۷۵ درصد افزایش) تعیین شده بود و نسبت به سال پیش ۷۵ درصد رشد داشت، در دستور کار قرار گرفت، این شورا پیشنهاد افزایش حق مسکن تا سقف ۳۰۰ هزار تومان را جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه کرد.

روند کار به این صورت بود که پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران پس از پیشنهاد توسط شورای عالی کار به هیات وزیران باید در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می‌شد که پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن در ۲۰ مردادماه در این کمیسیون مصوب و به هیئت دولت ارجاع شد و در نهایت ۲۹ مردادماه در دولت تصویب شد.

افزایش حق مسکن کارگری از این جهت مهم است که این افزایش موضوعی نیست که باید هر سال تصویب شود و از ابتدای انقلاب تا کنون تنها ۶ بار شاهد افزایش حق مسکن کارگران بودیم و بیشترین افزایش در دولت بوده است.

حق مسکن

به گزارش خبرگزاری صنایع، حق مسکن در سال ۹۴ برابر ۲۰ هزار تومان بود که سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان تصویب شد و در سال ۹۸ از ۴۰ هزار تومان به یکصد هزار تومان افزایش یافت و در دستمزد ۹۹ نیز به ۳۰۰ هزار تومان رسید.

با این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی، مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ نسبت به سال پیش ۴۳.۵ درصد افزایش یافته است.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
برچسب‌ها:

پاسخی بگذارید