ALPHAsanat
ALPHAsanat

ممنوعیت بلوکه ‌کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها

تسهیلات کرونایی

روابط عمومی بانک مرکزی از ممنوعیت بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها خبر داد.

ممنوعیت بلوکه کردن تسهیلات

روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است:  چنانچه بانک‌ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.

توافق بین مؤسسه اعتباری و و تسهیلات‌گیرنده

برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، معادل بخشی از مبلغ وام اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز مسدود کرده و توثیق می‌کنند.

توافق و رضایت تسهیلات گیرنده

لازم به ذکر است، گرچه این رویه منوط به آن که قبل از اعطای تسهیلات باشد و با توافق و رضایت تسهیلات‌گیرنده انجام شود، منع مقرراتی ندارد، اما به منظور پیشگیری از تخطی از حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که طبق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق می‌شود.

سپرده یاد شده باید در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی‌الحساب به آن، معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم‌اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام شود.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
برچسب‌ها: