ALPHAsanat

فرآیند ساخت دستگاه خمکن برقی

ویدیو

۵ مرداد ۱۳۹۹ 16 بازدید
ALPHAsanat
دستگاه خمکن برقی

فرآیند ساخت دستگاه خمکن برقی

در این ویدیو که توسط تیم آلفا صنعت تهیه گردیده، فرآیند ساخت دستگاه خمکن برقی را مشاهده می کنید.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter