ALPHAsanat

فرآیند تولید سیگار

ویدیو

۴ خرداد ۱۳۹۹ 38 بازدید
ALPHAsanat
تولید سیگار

فرآیند تولید سیگار

در این ویدیو که توسط تیم آلفا صنعت تهیه گردیده، روند تولید و بسته بندی سیگار را مشاهده می کنید.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter