ALPHAsanat
ALPHAsanat

شما میتوانید با دریافت اپلیکیشن اندروید وبسایت آلفا صنعت، همواره از آگهی های درج شده درون سایت استفاده کنید و همیشه با آلفا صنعت در ارتباط باشید. پس از دریافت اپلیکیشن میتوانید با ورود یا ثبت نام درون اپلیکیشن ما از آن استفاده کنید.

اپلیکیشن اندروید وبسایت آلفا صنعت نیز، همانند وبسایت آلفا صنعت قابلیت ارسال آگهی را نیز دارد.