ALPHAsanat
ALPHAsanat
محمد مسیحی

دردسر تغییر کد پستی برخی مودیان مالیاتی

محمد مسیحی

معاون درامدهای مالیاتی با اشاره به تغییر کد پستی برخی مودیان مالیاتی اعلام کرد امکان ویرایش اطلاعات این دسته از مودیان فراهم خواهد شد.

تغییر کد پستی برخی مودیان مالیاتی

محمد مسیحی در نامه‌ای پیرامون مودیان مالیاتی که کد پستی آن‌ها از سوی اداره پست تغییر کرده است، آورده است: ‌ به قرار اطلاع واصله؛ در برخی مناطق کشور، ادارات پست اقدام به تغییر گشت پستی نموده و این امر موجب شده تا علی رغم عدم تغییر محل فعالیت مؤدیان مالیاتی در سال ۱۳۹۸ نسبت سال ۱۳۹۷)، کد پستی ملک و به تبع آن اطلاعات ثبت نام پرونده مالیاتی مؤدی تغییر نموده و در نتیجه در سامانه ثبت نام، مؤدی مربوط به عنوان مؤدی جدید شناسایی شده و وفق ماده ۸ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/ ۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ امکان بهره مندی از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانونما لیات‌های مستقیم از وی سلب شود.

همچنین برای مؤدیان موضوع تبصره ۱ ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مانند وکلا، پزشکان و … که بر اساس مجوز صادره از مراجع ذیصلاح فعالیت می‌نمایند نیز مشکل مشابهی گزارش شده است.

با عنایت به مصوبات کارگروه مهندسی مجدد فرآیندهای سامانه یکپارچه مالیاتی (BPR) تغییرات مورد نیاز در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام (management) اعمال شده و امکان اصلاح ثبت نام مؤدیان مذکور از سوی ادارات امور مالیاتی ذیربط فراهم می باشد.

با توجه به موارد فوق و در راستای اجرای دستورالعمل مذکور و تکریم ارباب رجوع، مقرر می‌دارد.

در مورد مؤدیان موصوف، ادارات امور مالیاتی ذیربط با مراجعه مؤدیان و حصول اطمینان از اینکه مؤدی مشمول شرایط فوق الذکر می باشد، به قید فوریت نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت نام پرونده مالیاتی مربوط، اقدام نمایند.

فرصت باقی‌مانده

معاون درامدهای مالیاتی در بند پایانی این نامه آمده است: در این راستا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در فرصت باقی‌مانده تا پایان مردادماه سال جاری، نسبت به اطلاع رسانی موارد لازم به مؤدیان مربوط به نحو مقتضی اقدام نمایند.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

پاسخی بگذارید