ALPHAsanat

خط تولید تجهیزات ورزشی

ویدیو

۱۰ تیر ۱۳۹۹ 21 بازدید
ALPHAsanat
تجهیزات ورزشی

در این ویدیو که توسط تیم آلفا صنعت تهیه گردیده، فرآیند تولید تجهیزات ورزشی (توپ تنیس، توپ فوتبال و راکت تنیس) را مشاهده می کنید.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter