ALPHAsanat

خط بازیافت پلاستیک

ویدیو

۱۰ تیر ۱۳۹۹ 17 بازدید
ALPHAsanat
بازیافت

در این ویدیو که توسط تیم آلفا صنعت تهیه گردیده فرآیند بازیافت پلاستیک را مشاهده می کنید

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter