ALPHAsanat

خط بازیافت پلاستیک

ویدیو

۱۰ تیر ۱۳۹۹ 28 بازدید
ALPHAsanat
بازیافت

خط بازیافت پلاستیک

در این ویدیو که توسط تیم آلفا صنعت تهیه گردیده فرآیند بازیافت پلاستیک را مشاهده می کنید

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter