ALPHAsanat

تولید میل لنگ توسط دستگاه CNC

ویدیو

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ 28 بازدید
ALPHAsanat
میل لنگ

تولید میل لنگ توسط دستگاه CNC

در این ویدیو که توسط تیم آلفا صنعت تهیه گردیده می توانید فرآیند تولید میل لنگ توسط دستگاه CNC را مشاهده کنید.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter