ALPHAsanat

تولید صنعتی

وبلاگ

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 79 بازدید
ALPHAsanat
تولید صنعتی

تولید صنعتی

تولید صنعتی میزان تولید بخش صنعتی اقتصاد کشور را اندازه گیری می کند. بخش صنعتی شامل تولید، معدن و … است. اگرچه بخش صنعتی تنها بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را شامل می شود، ولی به به نرخ سود و تقاضا حساس است. این امر تولید صنعتی را به عنوان ابزاری مهم برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی و عملکرد اقتصادی در آینده تبدیل کرده است.

شاخص تولید صنعتی توسط بانک مرکزی در اندازه گیری تورم استفاده می شود. تولید صنعتی در سطوح بالا می تواند به سطوح کنترل نشده مصرف و تورم سریع منجر گردد.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
برچسب‌ها: