ALPHAsanat

تولید سندان توسط دستگاه CNC

ویدیو

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ 20 بازدید
ALPHAsanat
سندان

در این ویدیو که توسط تیم آلفا صنعت تهیه گردیده، می توانید فرآیند تولید سندان توسط دستگاه CNC را مشاهده می کنید.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter