ALPHAsanat
ALPHAsanat
تولید فنر

تولید انواع فنر به روش خمکاری گرم و سرد

در این ویدیو که توسط تیم آلفا صنعتی تهیه گردیده می توانید تولید انواع فنر را به روش های خمکاری گرم و سرد مشاهده نمایید.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter