ALPHAsanat
ALPHAsanat
پرورش مرغ گوشتی

تمدید بدهی واحدهای پرورش مرغ گوشتی آسیب دیده از کرونا

پرورش مرغ گوشتی

روابط عمومی بانک کشاورزی از تمدید بدهی واحدهای پرورش مرغ گوشتی آسیب دیده از کرونا در راستای مصوبات حمایت دولت از کسب و کارهای زیان دیده از کرونا، خبر داد.

حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده

وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس مصوبه هیئت دولت در حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، واحدهای پروش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی جزو کسب و کارهای آسیب دیده از این بیماری معرفی شدند و این بانک با هدف افزایش توان تولیدی واحدهای یاد شده، به آن دسته از واحدهایی که سررسید اقساط آنان اسفند ماه ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ است، برای یک دوره تولید مهلت داد.

بانک کشاورزی برای سایر واحدهای مرغداری آسیب دیده از مشکلات اقتصادی که مشمول مصوبه یاد شده نمی‌شوند نیز مساعدت‌هایی خواهد کرد و در صورت ارائه درخواست کتبی واحدهای مذکور، با وصول ۲۰ درصد بدهی سررسید شده نسبت به تقسیط مجدد بدهی آنان اقدام می‌شود.

بخشودگی مشروط بانک کشاورزی

لازم به ذکر است در صورت تأیید و معرفی این واحدها از سوی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، با وصول ۷.۵ درصد از بدهی سررسیده، مابقی بدهی آنان مجدداً تقسیط خواهد شد.

شعب بانک کشاورزی مجاز خواهند بود ۶ درصد جرایم وجه التزام تعلق گرفته به بدهی واحدهای مذکور را در زمان امهال به صورت مشروط مورد بخشودگی قرار دهند.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter