ALPHAsanat
ALPHAsanat
کارت بازرگانی

تعیین سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

دولت مصوبه ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص تعیین و اعمال محدودیت در سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی را ابلاغ کرد.

ابلاغ مصوبه برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی

در جلسه هیات وزیران در ۸ مردادماه سال ۹۹، پیشنهاد اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تعیین و اعمال محدودیت در سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی به تصویب رسید.

پیشنهاد فوق با توجه به توافق صورت گرفته در جلسه ۶ مردادماه سال ۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و با کسب نظر مشورتی اتاق بازرگانی، با هدف تقویت روند صادرات و صیانت از عملکرد تجار فعال در حوزه صادرات و مدیریت نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی و تصویب در هیات دولت ارایه شده بود.

سقف ارزش کالای صادراتی

به موجب مصوبه ماده (۱۰) هیات وزیران، سقف ارزش کالای‌صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی برای سال اول پانصد هزار دلار و برای سال دوم دو میلیون دلار تعیین شد، لیکن واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری، از سقف ارزش کالای صادراتی مستثنی شدند.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
برچسب‌ها: