ALPHAsanat
ALPHAsanat
معافیت حقوق گمرکی

تسهیل و شفاف سازی صدور معافیت حقوق گمرکی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

در راستای تحقق شعار سال جهش تولید در کشور مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید با توافق وزارت صمت و گمرک تسهیل و شفاف سازی شد.

سرپرست معاونت امور صنایع امروز طی نشست مشترک با مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی و مدیران و مشاوران معاونت امور صنایع وزارت صمت از اتخاذ تدابیری برای ترغیب سرمایه گذاران به حضور در عرصه های صنعتی خبرداد وگفت: طی توافق با گمرک جمهوری اسلامی فرایند ورود تجهیزات خطوط تولید، تسهیل و معافیت هایی برای صنعتگرانی که برای توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت نیازمند واردات ماشین آلات وتجهیزات صنعتی هستند، در نظر گرفته شد.

مهدی صادقی نیارکی تحقق جهش تولید را مستلزم بهبود مستمر فضای کسب وکار و کاهش بروکراسی اداری برشمرد و افزود: با توافق انجام شده بین وزارت صمت و گمرک علاوه بر جلوگیری از سردرگمی واحدهای تولیدی، مراحل صدور مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی نیز شفاف سازی شد.

وی معافیت حقوق گمرکی را در کاهش هزینه سرمایه گذاری صنعتی و ترغیب تولیدگران به عرصه تولید موثر برشمرد و افزود: تکمیل خطوط تولید نیازمند تجهیزات و ماشین آلات صنعتی است و تسهیل این فرآیند، شرایط رابرای تسریع در تکمیل خطوط تولید و افزایش اشتغالزایی فراهم می کند.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به توافق صورت گرفته با گمرک توضیح داد: ماشین آلات خط تولید، تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید ، انواع قالب ، ابزار آلات مخصوص و ملزومات سرمایه ای خط تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی می باشند.

وی در پایان از همکاری کامل گمرک ایران به ویژه حوزه معاونت معاونت فنی و امور گمرکی در حمایت از تولید ملی تشکر و قدردانی ویژه بعمل آورد.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter