ALPHAsanat
ALPHAsanat
تولید تجهیزات پزشکی

برنامه ریزی برای توسعه عمق ساخت در تولید تجهیزات پزشکی

معاون امور صنایع وزارت صمت در نشست مشترک با انجمن تجهیزات پزشکی با اشاره به بهبود وضعیت تولید محصولات مقابله با بیماری کرونا از افزایش ظرفیت تولید ماسک در کشور خبرداد وگفت: با همکاری تشکل ها و تولیدکنندگان صنعتی ظرفیت تولید ماسک با روند صعودی روبه روشد و کادر درمانی با کمترین کمبود توانست این شرایط بحرانی را پشت سربگذارد.

مهدی صادقی نیارکی در ادامه با نگاهی به وضعیت تولید تجهیزات پزشکی بر ضرورت توسعه عمق ساخت داخل در در این بخش تاکید وخاطرنشان‌کرد: تشکل ها می توانند، با شناسایی ظرفیت های موجود، بسترها را برای تولید بخشی از اجزاء وقطعات در تجهیزات پزشکی در داخل کشور را فراهم کرد.

وی با قدردانی از حضور فعال تولیدکنندگان ماسک صنعتی در کشور در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز خبرداد.

گفتنی است ، در این نشست اعضا انجمن تجهیزات پزشکی با تبیین مهمترین دغدغه های این صنعت خواستار منطقی سازی تعرفه ها در راستای حمایت از تولید داخلی شدند و درخصوص توسعه عمق ساخت داخل در صنایع تجهیزات پزشکی آمادگی خود را اعلام کردند.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter