ALPHAsanat
ALPHAsanat
احمد تشکینی

بازگشت اموال تملیکی حوزه تولید به صاحبان قبلی

مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت از بازگشت اموال تملیکی حوزه تولید به صاحبان قبلی خبر داد.

جلوگیری از تغییر کاربری در بخش تولید

احمد تشکینی با بیان یکی از موضوعات مهم حوزه تولید، اظهار داشت: اموال تملیکی واحدهای تولیدی یکی از موضوعات مهم حوزه تولید است که در این راستا اخیرا دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار بررسی و مصوب شد.

در بسیاری از کشورهای دنیا معمولا شرایط ویژه‌ای را برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تملیکی به مالکان قبلی در نظر گرفته می‌شود تا فرآیند تولید دچار اختلال نشود.

بر این اساس امکان بازگشت ملک تملیکی به صاحب حقیقی قبلی و جلوگیری از تغییر کاربری در بخش تولید بسیار مهم می‌باشد.

اعلام نحوه و زمان مزایده

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری با اشاره به ماده ۱۱ در دستور العمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری، افزود: ماده ۱۱ در دستور العمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری تا حدی باب مذاکره را بین بانک و تولید کننده قبلی باز می کند.

در ماده ۱۱ اشاره شده است که در صورتی که مال مازاد از جمله ی وثایق تملیکی باشد، موسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل مزایده، به اطلاع مالک قبلی آن برساند.

در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده، کتبا اعلام آمادگی نماید، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید.

مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدا پرداخت گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه ی دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه هایی است که موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است، می‌باشد.

سال جهش تولید

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، در پایان با توجه به شرایط تحریمی و نامگذاری سال جاری با عنوان سال جهش تولید، بیان کرد: تعطیلی واحدهای تولیدی قابل توجیه نمی‌باشد و می‌بایست تمامی دستگاه های سیاست‌گذار و اجرایی همکاری و همراهی لازم را با بخش تولید داشته و بسیار متفاوت‌تر از سال‌های گذشته در جهت رفع موانع و مشکلات فعالیت واحدهای تولیدی اقدام کنند.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
برچسب‌ها: