ALPHAsanat
ALPHAsanat
مصطفی رجبی مشهدی

اختصاص تسهیلات ویژه برای استخراج قانونی ارز مجازی

مصطفی رجبی مشهدی

سخنگوی صنعت برق از اختصاص تسهیلات ویژه برای استخراج قانونی ارز مجازی خبر داد.

شرط دریافت امتیاز‌های استخراج‌کنندگان ارز مجازی

مصطفی رجبی مشهدی با اعلام تسهیلات ویژه برای استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی که به صورت غیرمجاز از برق، اظهار داشت: استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی که به صورت غیرمجاز از برق استفاده می‌کنند، اگر مراجعه کرده و درخواست استفاده مجاز از برق بدهند برای آنها طرح‌ها و امتیازهای خوبی در نظر گرفته می‌شود.

قیمت برق برای استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی در فصل غیرگرم ۵۰ درصد قیمت متوسط است، بنابراین آنها می‌توانند از این مزیت برای استفاده از برق مجاز بهره‌مند شوند.

تاکنون ۳۰۰ مگاوات مشترک جدید از نوع استخراج کنندگان ارزهای مجازی مراجعه کرده‌اند که برخی در حال مصرف بوده و برخی نیز درصد ایجاد زیرساخت‌های خود هستند.

تسهیلات ویژه برای استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی

سخنگوی صنعت برق با اشاره به دستورالعمل تعلق پاداش به کسانی که استفاده‌کنندگان از برق به صورت غیرمجاز برای تولید ارزهای دیجیتال را معرفی کنند، افزود: بر این اساس، کسانی که سواستفاده از برق برای استخراج ارزهای مجازی را معرفی ‌کنند، از پاداش‌های در نظر گرفته شده بهره مند خواهند شد.

افرادی که نسبت به شناسایی و معرفی سواستفاده کنندگان از برق برای استخراج ارزهای مجازی اقدام می‌کنند، متناسب با خسارت و یا میزان مصرف برقی که سو استفاده شده، از جوایز و یا پاداش برخوردار می‌شوند.

برخورداری همگانی از نعمت برق در تابستان 

به گزارش خبرگزاری صنایع، سخنگوی صنعت برق در پایان خاطرنشان کرد: تلاش براین است که همه مردم بتوانند در تابستان از نعمت برق برخوردار بوده و هیچ زمانی با خاموشی ناشی از افزایش میزان مصرف مواجه نشوند.

اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با افزایش مصرف قابل ملاحظه و تاثیرگذار بر شبکه، امکان بهره مندی از برق را از دیگران دریغ کنند.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
برچسب‌ها: